17  

θέσεις εργασίας - εργασία μαγειρας - Θεσσαλονίκη

  
  

A' Μάγειρας

Θεσσαλονίκη

B' Μάγειρας

Θεσσαλονίκη

Μάγειρας - Ανατολική Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη

A' Μάγειρας

Ξενοδοχειο 4* - Θεσσαλονίκη

B' Μάγειρας

Ξενοδοχειο 4* - Θεσσαλονίκη

Τουρισμός - Εστιάση Μάγειρας Β`

TLC (Tender Loving Companies) - Θεσσαλονίκη

Τουρισμός - Εστιάση Μάγειρας Β`

Εταιρια Ιδιωτησ - Θεσσαλονίκη

Τουρισμός - Εστιάση Μάγειρας Β`

Εταιρια Ιδιωτησ - Θεσσαλονίκη

Τουρισμός - Εστιάση Μάγειρας Α`

Mongo Asian Food - Θεσσαλονίκη

Τουρισμός - Εστιάση Μάγειρας Β`

Εταιρια Ιδιωτησ - Θεσσαλονίκη - EUR 800 το μήνα

Μάγειρας σε Κατάστημα - Ανατολική Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη

Μαγειρας κέντρο θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

Τουρισμός - Εστιάση Μάγειρας Β`

Χοντρο Αλατι - Θεσσαλονίκη

Τουρισμός - Εστιάση Μάγειρας Β`

The Last Slice - Θεσσαλονίκη

Τουρισμός - Εστιάση Μάγειρας Β`

Εταιρια Ιδιωτησ - Θεσσαλονίκη

Τουρισμός - Εστιάση Μάγειρας Β`

Εταιρια Ιδιωτησ - Θεσσαλονίκη

Μάγειρας Λαδάδικα

Λαδάδικα, Θεσσαλονίκης