6  

θέσεις εργασίας - εργασία ξενοδοχειο - Νομός Θεσσαλονίκης

  
  

Καμαριέρες

Θεσσαλονίκη

F&Β MANAGER

Θεσσαλονίκη

Τουρισμός - Εστιάση Υπάλληλος Υποδοχής

Τεχνικεσ τουριστικεσ - Θεσσαλονίκη

Front Office Manager (Χαλκιδική)

Adecco - Θεσσαλονίκη

Τουρισμός - Εστιάση Υπάλληλος Υποδοχής

Τεχνικεσ τουριστικεσ - Θεσσαλονίκη

Διαχείριση / Γραμματεία / Υποδοχή Υπάλληλος Υποδοχής

Τεχνικεσ τουριστικεσ - Θεσσαλονίκη