Νοσηλευτή/τριας για Μονάδα Ψυχικής Υγείας

  • Ελλάδα
  • Εκπαίδευση
  • Πλήρης Απασχόληση
  • Πριν 3 μήνες
Ζητείται νοσηλευτής για πλήρη απασχόληση

Ο Φορέας Κ.Σ.Δ.Ε.Ο «ΕΔΡΑ» προτίθεται να προσλάβει νοσηλευτή/νοσηλεύτρια ΤΕ ή ΠΕ για πλήρη απασχόληση σε βάρδιες 24ώρου στο Οικοτροφείο Ιπποκράτης Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Ιλιον, Αθήνα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για πρόσληψη μόνο με αποστολή βιογραφικού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση cvedra5020@gmail.com το αργότερο έως 5 Οκτωβρίου 2020, συνυποβάλλοντας αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα πρέπει να περιέχονται πληροφορίες για όσα στοιχεία περιγράφονται, ως υποχρεωτικά ή επιθυμητά, στην παρούσα.

Οι ενδιαφερόμενοι, εκτός του πτυχίου τους, θα πρέπει να διαθέτουν οπωσδήποτε:

– Σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος,

– Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων Office Windows,

– Εργασιακή εμπειρία, σχετική με το αντικείμενο

Προθεσμία δηλώσεων έως 5/10/2020

e-dimosio