ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ

  • Άρτα
  • Μόνιμη
  • Πλήρης Απασχόληση
  • Πριν 23 ημέρες
Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ, με ισχυρή παρουσία στο χώρο της τυροκομίας στην Ελλάδα και εργοστάσια στην Άρτα, την Ελασσόνα και το Δομοκό, με ηγετικό μερίδιο στα λευκά τυριά, στο κασέρι και στο ΚΑΤΙΚΙ ΔΟΜΟΚΟΥ, και έντονη εξαγωγική δραστηριότητα αναζητεί, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΟ ρόλος είναι πλήρους απασχόλησης θα αναφέρεται στον Δ/ντη Εργοστασίου και θα έχει ως έδρα την ΆρταΚαθήκοντα: Παρακολούθηση και εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας Βελτίωση υφιστάμενων διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου, σε πρώτες ύλες, παραγωγική διαδικασία και έτοιμο προϊόν Έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας, των διεργασιών και της τήρησης των προδιαγραφών των πρώτων υλών και των προϊόντων Διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων, δοκιμών τροφίμων και εφαρμογή εργαστηριακών μεθόδων Συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων, μέτρηση και αναφορά αποτελεσμάτων Σχεδιασμός και διενέργεια χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων σε πρώτη ύλη και σε όλα τα στάδια παραγωγής των προϊόντων Έλεγχος της ορθής λειτουργίας του CIP μέσω αναλύσεων Προγραμματισμός και διενέργεια δειγματοληψιών σε συνεργαζόμενους προμηθευτές Διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των εργαστηρίων και των διαδικασιών πιστοποίησης Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕI, Χημικού ή Τεχνολογίας Τροφίμων Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν Προϋπηρεσία τουλάχιστον 6-8 ετών σε παρόμοια θέση σε βιομηχανία τροφίμων Άριστη γνώση εφαρμογής διαδικασιών συστημάτων ποιότητας Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και MS Office Υπευθυνότητα, Σωστή διαχείριση χρόνου, Συνέπεια, Προσοχή στη λεπτομέρεια Ικανότητα επικοινωνίας και Ομαδικότητα/ ηγετικές ικανότητες

Kariera