Τεχνολόγοι Τροφίμων (Έδρα Ημαθία)

Adecco

 • Νομός Ημαθίας
 • Μόνιμη
 • Πλήρης Απασχόληση
 • Πριν 8 ημέρες
 • Κάντε αίτηση εύκολα
Τεχνολόγοι Τροφίμων (Έδρα Ημαθία)

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εταιρείας τροφίμου, αναζητά τρία (3) άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:

Τεχνολόγοι Τροφίμων (Έδρα Ημαθία)

Περιγραφή Θέσης
 • Έλεγχος σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, τήρηση προδιαγραφών προϊόντων και έλεγχος διεργασιών
 • Διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων, δοκιμών τροφίμων και εφαρμογή εργαστηριακών μεθόδων
 • Διασφάλιση της αποδοτικής λειτουργίας των εργαστηρίων και των διαδικασιών πιστοποίησης
 • Συμμετοχή στην συνεχή βελτίωση της παραγωγής προϊόντων με στόχο την επίτευξη καλύτερων ποιοτικών αποτελεσμάτων
 • Εσωτερικές επιθεωρήσεις-προτάσεις βελτίωσης και σύνταξη αναφορών
 • Επικοινωνία με καταναλωτές, πελάτες, προμηθευτές και Υπηρεσίες/ Οργανισμούς
 • Παρακολούθηση και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας
 • Διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση εγγράφων
 • Επίβλεψη παρασιτοπροστασίας
Προφίλ Υποψηφίου
 • Πτυχίο ΤΕΙ/ ΑΕΙ Τεχνολογίας Τροφίμων ή παρεμφερούς αντικειμένου
 • Δύο (2) - τρία (3) έτη απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανία, ιδανικά τροφίμων
 • Επιθυμητή η γνώση σχεδιασμού και εφαρμογής διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και εφαρμογών ISO, HACCP και άλλων συστημάτων
 • Επιθυμητή η ερευνητική εμπειρία στα τρόφιμα
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας και επαγγελματισμός
 • Προσήλωση στην επίτευξη στόχων και αποτελεσματικότητα
Παροχές Εταιρείας
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Δυναμικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Adecco

Παρόμοιες θέσεις εργασίας

 • Τεχνολόγοι Τροφίμων - Ημαθία

  Adecco

  • Νομός Ημαθίας
  *Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες. Κατηγορία Περιοχή Απασχόληση Εταιρία: ADECCO HR Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13-01-21 Τύπος απα…
  • Πριν 9 ημέρες
 • Τεχνολόγος Τροφίμων - Ημαθία

  PEOPLE AT WORK

  • Νομός Ημαθίας
  *Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες. Κατηγορία Περιοχή Απασχόληση Εταιρία: PEOPLE AT WORK Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14-01-21 Τύπο…
  • Πριν 8 ημέρες