Θέσεις εργασίας σε 4 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

  • Ελλάδα
  • Εκπαίδευση
  • Πλήρης Απασχόληση
  • Πριν 2 μήνες
Παιδαγωγός στο Σωματείο PRAKSIS

Το Σωματείο PRAKSIS αναζητά ένα (1) συνεργάτη για την θέση του Παιδαγωγού στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «PRAKSIS – Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανηλίκους 16 ετών και άνω». (Κωδικός Θέσης: ΠΔ_ΑΘΗΝΑ). Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Παιδαγωγικών Επιστημών (Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Τμημάτων Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής- Ψυχολογίας, Τμημάτων Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής), υπαρξη προηγούμενης συναφούς εργασιακής εμπειρίας, βασική γνώση της Αγγλικής ή άλλης γλώσσας, βασική γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.Ο Παιδαγωγός προσφέρει εντατικά μαθήματα της ελληνικής γλώσσας στους ανηλίκους ενδυναμώνοντάς τους να επικοινωνούν χωρίς τη συνδρομή διερμηνέα με τα λοιπά μέλη της ομάδας υποστήριξης, τον Επίτροπο και την ευρύτερη κοινότητα. Οφείλει να λειτουργεί στο πλαίσιο του επαγγελματικού του ρόλου, να διατηρεί μια επαγγελματική σχέση με τους ανήλικους, να μην μοιράζεται τα προσωπικά τους δεδομένα και να μην δημιουργεί σχέσεις εξάρτησης, να μην αποδέχεται δώρα από τους ανήλικους ή οποιοδήποτε χρηματικό ποσό. Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων και Συνοδευτικής Επιστολής Ενδιαφέροντος έως 29/10/2020 προς: hr@praksis.gr

Θέση συντονιστή και διερμηνέα στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) προκηρύσσει μία θέση Υποσυντονιστή/ριας Αρχικής Υποδοχής & Διερμηνέων που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου, στο γραφείο του Ε.Σ.Π. στην Αθήνα στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων. Η θέση θα αναφέρεται στον Συντονιστή Αρχικής Υποδοχής & Διερμηνέων. Απαραίτητα προσόντα: Απόφοιτος/η Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προηγούμενη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών διερμηνείας, καλή γνώση Η/Υ (επεξεργασία κειμένου και υπολογιστικού φύλλου, γνώση και χρήση διαδικτύου), βασική γνώση της Αγγλικής γλώσσας, ικανότητα εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον (ρυθμών και εργασιακού φόρτου – τήρηση χρονοδιαγραμμάτων), ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών για τη διαχείριση δυσκολιών που συναντά στην καθημερινή εργασία, προηγούμενη εμπειρία στο συντονισμό ομάδας, εμπειρία και εξοικείωση σε διαπολιτισμικά πλαίσια εργασίας (προτίμηση στο πεδίο της προσφυγικής κρίσης). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (προαιρετικά) εδώ με θέμα: ΥΠΔΙΕ_131020. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 4/11/2020 (Λόγω άμεσης ανάγκης κάλυψης της θέσης, ενδέχεται η διαδικασία επιλογής να εκκινήσει πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των βιογραφικών). Παράλληλα ζητείται μια θέση διερμηνέα στην Λέσβο που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος. Η θέση θα αναφέρεται στους Συντονιστές Αρχικής Υποδοχής και Υπηρεσίας Διερμηνείας. Απαραίτητα προσόντα: Βασική γλώσσα: Φαρσί/Νταρί, Γλώσσα επικοινωνίας: Ελληνικά ή/και Αγγλικά.Προηγούμενη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών διερμηνείας. Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ. Ευχέρεια στη χρήση της πλατφόρμας του Facebook. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31/10/2020. Αιτηση μέσα από τη σελίδα: https://www.gcr.gr/el/emeis-kai-to-ergo-mas/theseis-ergasias-al/cv-form

Παιδοψυχίατρος στο Χαμόγελο του Παιδιού

Ζητείται Παιδοψυχίατρος για να στελεχώσει κοινοτική δομή, η οποία παρέχει δωρεάν εξατομικευμένες κλινικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας με σκοπό την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των παιδιών και εφήβων θυμάτων κακοποίησης/παραμέλησης/ενδοοικογενειακής βίας ή έκθεσης σε ακραίες τραυματικές συνθήκες καθώς και συμβουλευτική στήριξη των οικογενειών τους. Απαραίτητα τυπικά προσόντα: Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου πανεπιστημίου της αλλοδαπής. Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος. Άδεια άσκησης ιατρικής ειδικότητας Παιδοψυχιάτρου. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου. Πιστοποιημένη καλή γνώση αγγλικών. Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ. Πληροφορίες

Οικονομικός Υπεύθυνος στην Κάριτας Ελλάς

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Οικονομικό Υπεύθυνο για τη διαχείριση Προγραμμάτων στην περιοχή της Αθήνας. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς: α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα και δ) Δήλωση Συναίνεσης. Tα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas1@caritas.gr . και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΥΠ 10/2020. Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, ορίζεται η Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020.

Διαβάστε την

Κατεβάστε την

e-dimosio