Θέσεις εργασίας στην Κάριτας Ελλάς (Αθήνα, Θεσσαλονίκη)

  • Θεσσαλονίκη Αθήνα
  • Εκπαίδευση
  • Πλήρης Απασχόληση
  • Πριν 3 μήνες
Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Συντονιστή Κοινωνικών Λειτουργών για την περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε την

Κατεβάστε την

Κατεβάστε τη

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα και δ) Δήλωση Συναίνεσης.

Tα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση .

και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΣΚΛ 10/2020 - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ.

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, ορίζεται η Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2020.

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Υπεύθυνο/η Ένταξης και Βιοπορισμού - Φαρσί για την περιοχή της Αθήνας.

Διαβάστε την

Κατεβάστε την

Κατεβάστε τη

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα και δ) Δήλωση Συναίνεσης.

Tα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση .

και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΥΠΕΒ 10/2020 - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΡΙΣΜΟΥ - ΦΑΡΣΙ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIVELIHOODS, ΑΘΗΝΑ.

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, ορίζεται η Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2020.

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Κοινωνικό/ή Λειτουργό για την περιοχή της Αθήνας.

Διαβάστε την

Κατεβάστε την

Κατεβάστε τη

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα και δ) Δήλωση Συναίνεσης.

Tα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση .

και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΚΛ 10/2020 - Κοινωνικός Λειτουργός, «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 2020 - ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ / URBAN SHELTER PROJECT 2020».

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, ορίζεται η Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2020.

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Διερμηνέα Φαρσί για την περιοχή της Αθήνας.

Διαβάστε την

Κατεβάστε την

Κατεβάστε τη

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα και δ) Δήλωση Συναίνεσης.

Tα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση .

και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΔΦ 10/2020 - Διερμηνέας Φαρσί, «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 2020 - ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ / URBAN SHELTER PROJECT 2020».

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, ορίζεται η Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2020.

e-dimosio