Λογότυπα

Επιλέγξτε το μέγεθος του λογότυπου που επιθυμείτε να ενσωματώσετε και κάνετε αντιγραφή και επικόλληση του κώδικα που παρέχεται.

Λογότυπο 88×31 pixels

Λογότυπο 120×60 pixels

Λογότυπο 125×125 pixels

Λογότυπο 234×60 pixels

Λογότυπο 468×60 pixels

Λογότυπο χωρίς περιθώριο 88×31 pixels

Λογότυπο χωρίς περιθώριο 120×60 pixels

Λογότυπο χωρίς περιθώριο 234×60 pixels

Λογότυπο χωρίς περιθώριο 468×60 pixels